Hướng dẫn tra điểm thi ĐH - CĐ 2014

Bước 1 : Click chọn trường đã công bố điểm thi
Bước 2 : Nhập số báo danh và bấm Xem điểm

Khám phá