tra điểm tuyển sinh
đh - cđ 2014

Trường
Số BD

Chỉ nhập phần số

 

Hướng dẫn tra điểm thi ĐH - CĐ 2014

Bước 1 : Click chọn trường đã công bố điểm thi
Bước 2 : Nhập số báo danh và bấm Xem điểm